Športový Klub AKA

Úvodná stránka

Tenis tábor 2017 | Tlačiť |


Aj v roku 2017 Vám ponúkame denný a pobytový tenis tábor.

Športový Klub AKA organizuje Tenis tábor už 15. rok. Je to denný a pobytový tábor pre deti chystajúce sa do školy až 16 ročné. Celé leto sídlime v budove pri atletickom štadióne UMB a tenisových kurtoch E. Pavlíka na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. (mapa)

Postaráme sa o Vaše deti v letných mesiacoch v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00 a ponúkneme im zaujímavý program. O Vaše deti sa bude starať pedagogický dozor a inštruktori.

Kliknite sem pre plagát vo formáte pdf.

Pozrite si fotografie z predošlých rokov.

Termíny

č. termín druh tábora
1) 3. 7. -  7. 7. denný tábor Zahoď školu za hlavu!
Netradičné športové hry a fantasické disciplíny
2) 10. 7. - 14. 7. denný tábor Rytmus s Chilli
šport, pohyb a hudba
3) 16. 7. - 21. 7. pobytový tábor v Liptovskej Osade
pohyb v prírode zameraný na zvýšenie kondície
4) 7. 8. - 11. 8. denný tábor Góly, body, sekundy
rozvíjanie pohybových zručností
5) 14. 8. - 18. 8. denný tábor Boj o život
dobrodružstvá v lesnej divočine
6) 21. 8. - 25. 8. denný tábor Srandičky
kopec srandy a zábavy v hrách, poézii, športe...

Program:

  1. 7:30 – 8:00 zraz detí v budove pri tenisových kurtoch a atletickom štadióne UMB Tajovského 40, BB.
  2. 8:00 – 9:00 ranné rozcvičenie, tenis na kurtoch (pod vedením trénerov) - prípravka aj zdokonaľovanie herných činností podľa zručností detí od začiatočníkov po hráčov tenisu.
  3. 9:00 – 10:00 prestávka na desiatu, príprava na zábavné, tvorivé či športové činnosti podľa týždenného zamerania.
  4. 10:00 – 12:00 činnosti podľa týždenného zamerania: športové a pohybové aktivity – plávanie, /na plavárni v B.B Štiavničky.), tematické športové hry ( v okolí – Laskomerská dolina, Suchý vrch, v areáli atl. štadióna UMB/ atletika, pohybové hry, športové súťaže, umelecké činnosti / práca s drôtom, kreslenie, modelovanie.../objavovanie tajov prírody/ živá a neživá príroda prežitie v prírode, žitie v súlade s prírodou/, hókusy-pokusy, tanec a cesta okolo sveta netradičným spôsobom.
  5. 12:00 – 13:00 obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj) v ŠJ UMB Tajovského (júl) v jedálni Telekomunikácií na THK /august/ Bezlepková diéta.
  6. 13:00 – 14:00 oddychová časť (humorné aktivity - mysliteľské a spoločenské hry), dokončovanie prác.
  7. 14:00 – 16:00 podľa záujmu detí: športové hry (futbal, bedminton, baseball, fitnes a pohybové hry, výroba prekvapení, dokončenie prác.
  8. 16:00 odchod detí domov.

Pobytový tábor v Liptovskej Osade:

Nástup: 16. 7. 2017 (nedeľa) od 15:00 do 17:00 v ZŠ Liptovská Osada.
Ukončenie: 21. 7. 2017 (piatok) od 14:00 do 17:00 v ZŠ Liptovská Osada.
Ubytovanie: v priestoroch školy prebudovaných na ubytovňu vynikajúcej úrovne.
Strava: 5 x denne, aj bezlepková diéta.
Doprava: individuálna.

Kliknite sem pre plagát pobytového tábora vo formáte pdf.

Prihlášky

Minimálne 2 pracovné dni pred nástupom do denného tábora a do 11. 7. 2017 do pobytového tábora.
Prihlášku môžte vyplniť priamo na našej stránke alebo telefonicky na tel. č. 0905 896 583 alebo 0915 180 336.
 

Cena:

Denný tábor:
Na deň: 1 dieťa 12 €, súrodenci po 11 €.

Platba v deň nástupu na celý týždeň, alebo podľa rozsahu poskytnutia služieb na 1 a viac dní.

Pobytový tábor:
Pobytový tábor v Liptovskej Osade 125 €
, druhý súrodenec zľava 15 €.
Zálohovú platbu 50
€ zaplatiť na účet IBAN: SK75 1100 0000 0026 2009 9522 pri rezervácii pobytu vyplnením prihlášky do 11. 7. 2017.

Spôsob platby:
V hotovosti, alebo prevodom na
účet IBAN: SK75 1100 0000 0026 2009 9522 s uvedením mena dieťaťa.

Vedúci:
Mgr. Anna Čillíková
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
Bc. Katarína Čillíková
Alžbeta Bullová