Športový Klub AKA

Úvodná stránka

Tenis tábor 2013 | Tlačiť |

Aj v roku 2013 Vám ponúkame denný a pobytový tenis tábor.

Športový Klub AKA organizuje Tenis tábor už 11. rok. Je to denný a pobytový tábor pre deti chystajúce sa do školy až 15 ročné. Celé leto sídlime v budove pri atletickom štadióne UMB a tenisových kurtoch E. Pavlíka na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. (mapa)

Postaráme sa o Vaše deti v letných mesiacoch v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00 a ponúkneme im zaujímavý program. O Vaše deti sa bude starať pedagogický dozor a inštruktori.

Pozrite si fotografie z predošlých rokov.

 

Termíny

č. termín druh tábora
1) 1. 7. -  4. 7. denný
2) 8. 7. - 12. 7. denný
3) 15. 7. - 19. 7. denný
4) 21. 7. - 26. 7. pobytový
v Liptovskej Osade
5) 29. 7. - 2. 8. denný
6) 5. 8. - 9. 8. denný
7) 12. 8. - 16. 8. denný
8) 19. 8. - 23. 8. denný

Program:

  1. 7:30 – 8:00 zraz detí na tenisových kurtoch UMB.
  2. 8:00 – 9:00 tenis na kurtoch UMB Tajovského 40 (pod vedením tenisových trénerov).
  3. 9:00 – 10:00 prestávka na desiatu, didaktické a pohybové hry.
  4. 10:00 – 12:00 športové a pohybové aktivity – plávanie, kúpanie (na kúpalisku, plavárni v B.B.), tematické športové hry ( v okolí – Laskomerská dolina, Suchý vrch, v areáli atl. štadióna UMB), lezenie na Gymnáziu J. G. Tajovského.
  5. 12:00 – 13:00 obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj) v ŠJ UMB Tajovského (1. - 3. termín) v jedálni Telekomunikácií na THK (5.až 8. termín)
  6. 13:00 – 14:00 oddychová časť (humorné aktivity - mysliteľské a spoločenské hry).
  7. 14:00 – 16:00 podľa záujmu detí športové hry (futbal, volejbal, bedminton, baseball), prípadne fitness a pohybové hry.
  8. 16:00 odchod detí domov.

Pobytový tábor v Liptovskej Osade:

Nástup: 21. 7. 2013 (nedeľa) od 16:00 do 17:30 v ZŠ Liptovská Osada.
Ukončenie: 26.7. 2013 (piatok) od 14:00 do 17: 00 v ZŠ Liptovská Osada.
Ubytovanie: v priestoroch školy prebudovaných na ubytovňu vynikajúcej úrovne.
Strava: 5 x denne.
Doprava: individuálna.

 

Prihlášky

Minimálne 2 pracovné dni pred nástupom do denného tábora a do 17. 7. 2013 do pobytového tábora.
Prihlášku môžte vyplniť priamo na našej stránke alebo telefonicky na tel. č. 0905 896 583 alebo 0917 354 405.
 

Cena:

Denný tábor:
Na deň: 1 dieťa 12 €, súrodenci po 11 €.

Platba v deň nástupu na celý týždeň alebo podľa rozsahu poskytnutia služieb (na 1 deň, tenisový tréning navyše).

Pobytový tábor:
Pobytový tábor v Liptovskej Osade 115 €
, druhý súrodenec zľava 10 €.
Zálohovú platbu 50
€ zaplatiť na účet 2620099522/1100 pri rezervácii pobytu vyplnením prihlášky.

Spôsob platby:
V hotovosti, alebo prevodom na
účet 2620099522/1100 s uvedením mena dieťaťa.